We nemen jouw privacy heel serieus!

La Parada respecteert de privacy van onze website bezoekers en klanten. Wanneer je bij ons relatiegeschenken, giveaways of andere promotionele artikelen bestelt wil je uiteraard dat je persoonsgegevens veilig zijn, dat gaat immers niemand anders wat aan.

Het privacybeleid is relevant voor elke natuurlijke persoon die zijn persoonsgegevens deelt met La Parada (‘La Parada‘, ‘wij‘ of ‘ons‘) bij het bezoeken van onze website of het gebruik maken van onze diensten.

La Parada is gevestigd in Nederland (Coenecoop 3 B5, 2741PG Waddinxveen) en als zodanig houden wij ons aan de Nederlandse wet op persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 volgen wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor La Parada de juridisch Verantwoordelijke is, oftewel waarvoor La Parada de doeleinden en middelen voor de verwerking heeft bepaald.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Wij vragen en gebruiken, zo beperkt als mogelijk, persoonsgegevens van je om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Je NAW-gegevens zijn immers essentieel om de bestelde giveaways of relatiegeschenken te kunnen leveren.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit. Er wordt tevens geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Je persoonsgegevens worden naast het correct uitvoeren van bestellingen en de daarbij behorende service, ook (omwille van een gerechtvaardigd belang) gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren ten dienste van jou als onze klant. Daarbij kan je denken aan het verzenden van een catalogus of nieuwsbrief, waarin wij je op de hoogte stellen van aanbiedingen of diensten waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor jou.

Natuurlijk hechten we bij het gebruik van je persoonsgegevens zeer aan je belang op de bescherming van je privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen. Zo kan je eenvoudig je rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven, en je kan jezelf altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven (in de link onderaan de nieuwsbrief).

Tot slot bewaren wij je persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van fiscale wetgeving.

Hoe bewaren wij je persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Vanzelfsprekend bewaren wij je persoonsgegevens niet langer wanneer je de toestemming hiervoor intrekt.

We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn uitgebreide maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

  • persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;
  • we hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen om ons netwerk te beveiligen;
  • alle data en persoonsgegevens die je ingeeft en verzend op onze website zijn versleuteld middels een SSL-certificaat;
  • de data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie, met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen ten behoeve van analyses, waaronder Google Adwords, of voor het versturen van nieuwsbrieven middels MailChimp.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens

We behandelen je persoonsgegevens vertrouwelijk. Je persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals hier vermeld.

Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals de IT-leveranciers t.b.v. onze website en logistieke bedrijven om je bestelling te verzenden.

Je rechten

Mocht je nog verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of mocht je inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van je persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via het e-mailadres contact@laparada.nl.

Je hebt tot slot het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook hiervoor kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres contact@laparada.nl.

Wij zullen je vraag of verzoek in behandeling nemen en binnen 1 maand bij je erop terugkomen.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Daarbij heb je zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waarin je woonachtig/gevestigd bent. Op de websites van de toezichthoudende autoriteiten is hierover meer informatie te vinden.

Cookie policy

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde webpagina vast te leggen.

Disclaimer

De getoonde relatiegeschenken op onze website kunnen bij hoge uitzondering (geringe) afwijkingen vertonen t.o.v. het feitelijke artikel. Daarnaast zijn je beeldscherminstellingen van invloed op de getoonde kleurstelling. De vermelde artikel informatie, waar ook de filter- en zoekopties op gebaseerd zijn, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie achterhaald, dan wel incorrect is. Wij doen er alles aan om de gegevens up to date te houden. Indien je onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij je dit te melden via onze contactpagina zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.

Levering van onze relatiegeschenken geschiedt alleen onder onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

La Parada kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Neem contact met ons op

Error 404