Compliance & sustainability

La Parada staat voor verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Ons doel is om uitsluitend promotionele producten te leveren die veilig, sociaal verantwoord en in hoge mate milieuvriendelijk zijn. De promotionele producten die je afneemt of laat produceren bij La Parada (en daarmee reclamedragers voor jouw bedrijf, instantie of merk worden) moeten aan de strengste eisen voldoen. De reputatie van je bedrijf of merk is bij ons in goede handen!

Kwaliteit, Certificering & EU Wetgeving

La Parada staat voor verantwoord ondernemen en sustainability

Ieder product is zorgvuldig beoordeeld en voldoet aan de EU-veiligheidsvoorschriften, gezondheids- en milieueisen. Om ervoor te zorgen dat alle producten voldoen aan de Europese kwalificatie criteria, laten we kwaliteitstesten uitvoeren. Deze testen worden uitgevoerd door onafhankelijke en gecertificeerde testinstituten.

Een van de belangrijkste vereisten is dat onze producten veilig zijn. Maar veiligheid is uiteraard subjectief en dit kan op een aantal manieren worden beoordeeld. Wanneer er specifieke productrichtlijnen (EU of EG) voor onze producten bestaan, zijn deze van toepassing.

De meest voorkomende CE-richtlijnen zijn: Speelgoed, Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), Medische apparatuur, Radioapparatuurrichtlijn (RED), Laagspanning, RoHS en Elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

CE-markering is verboden voor producten die niet onder een CE-richtlijn vallen, zoals voedselcontactartikelen (FCA), cosmetica- en persoonlijke verzorgingsproducten en algemene veiligheidsartikelen, die onder de REACH-richtlijn vallen. REACH betekent de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. Het is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de menselijke gezondheid en het milieu tegen de risico's van chemische stoffen te beschermen.

Alle relevante testrapporten en Declarations of Conformity (DOC) zijn op aanvraag beschikbaar.

Code of conduct

Naast kwaliteit staan ook de sociale- en milieutechnische aspecten hoog in het vaandel bij ons. Zakendoen met partners die gelijkgestemd zijn is dan ook een vereiste. Zo respecteren ook onze partners zich aan de filosofie voor ethisch, professioneel en verantwoord ondernemen. Dit is onder meer vastgelegd in de Code of Conduct waaraan wij ons committeren.

BSCI standaard

La Parada volgt zoveel mogelijk de BSCI standaard (Business Social Compliance Initiative). Het doel hiervan is de werkomstandigheden van de werknemers te verbeteren (optimaliseren) door de gehele supply chain: van toeleverancier tot de eindgebruiker.

 

Neem contact met ons op

Error 404